php veri türleri | Dersim php

28 Ekim 2014 Salı

php veri türleri

PHP, değişkenlere, tuttukları değere göre farklı bellek alanı tahsis eder; bu bakımdan verilerimizin türü etkin bir programcılık açısından önem taşır. Ayrıca PHP, diğer bütün programlama dilleri gibi belirli veri türleri ile belirli işlemleri yapar veya yapamaz. Örneğin, ancak iki sayı arasında aritmetik toplama yapılabilir. İki metin tutan değişken aritmetik olarak toplanamaz; ancak içerdikleri değerler ardarda eklenebilir. Ne var ki, PHP sizin aritmetik toplama mı, yoksa ardarda ekleme mi yapmak istediğinizi bilmek durumunda değildir. Dolayısıyla değerleri 5 ile 6 olan iki değişkeni topladığınız zaman ortaya 11 yerine 56 çıkarsa, kabahati PHP'de aramamak gerekir.

PHP açısından dünyada altı tür değer vardır:

Tamsayı (Integer): 5,124, 9834 gibi
<?php
$Anakart = 125;
$Modem = 65;
$Hafiza = 110;
$Toplam = $Anakart + $Modem + $Hafiza;
echo "Toplam masrafımız $Toplam dolar...";
            ?>
Çift (Double): 3.567 gibi

Alfanümerik (String): "Reşit" gibi
<?php
$ArabaTipi = "Clio";
$MotorHacmi = "1.6";
$Araba = $ArabaTipi . " " . $MotorHacmi;
echo "Serkanin arabasi  $Araba ";
            ?>

Mantıksal (Boolean): doğru (true)/yanlış (false) gibi

Nesne (Object)

Dizi (Array)

0 yorum

Yorum Gönder