Dersim php: Mart 2015

12 Mart 2015 Perşembe

php strrev fonksiyonu

Bazı durumlarda metni ters çevirmeniz gerekebilir, php’de bu işlem strrev fonksiyonu ile yapılır.

Kullanımı ise şöyle:

$metin
$tersmetin
echo 'Düz metin:'.$metin;
echo 'Ters metin:'.$tersmetin;


Şifreleme amacıyla da kullanabilirsiniz:

$parola = 'kodzilla';
$parola = strrev($parola);

Böylece parola güvenliği bir kat daha artmış olur.

Örnek: İsim ve Telefonun alan koduna göre kullanıcının nerede oturduğunu bulan

program(216/212) “Sayın Orhan Yıldız Anadolu yakasında oturuyorsunuz

Örnek: Girilen ismi aşağıdaki şekilde yazdırın

Orhan

Orha

Orh

Or

O

Devamını Oku

8 Mart 2015 Pazar

php substr fonksiyonu

Php kütüphanesindeki önemli fonksiyonlardan bir tanesi de substr() fonksiyonudur. Karakter grubu üzerindeki belirlenen bölgeyi almaya yarar. Yani bir isim veya bir cümle üzerindeki belli bir parçayı kopyalayıp belirlediğimiz değişkene atamaya yarar.

substr() Fonksiyonu Kullanımı:

substr ($degisken, $baslangic, $sayi) şeklinde 3 adet bölüme sahiptir bunları inceleyecek

olursak;

- $degisken: Bu kısım işlemi yapacağımız cümle veya karakter grubunun bulunduğu değişkeni içerir.

- $baslangic: Değişken içinde hangi karakterden kopyalama işlemine başlanacağını bu belirler. (-) negatif

değerler alabilir.

- $sayi: Başlangıç karakterinden itibaren kaç karakterin kopyalanacağını belirler.

substr() Fonksiyon Örnekleri:

İlk örneğimizde "Php deneme ve örnekler" adlı cümlemizdeki ilk 5 karakteri belirlediğimiz değişkene atamaya yarayan bir php kod hazırlayalım. Bu örnekteki başlangıç değerinin -5 olmasına dikkat edelim. Yani geriye doğru 5 karakter say anlamındadır. Geriye doğru ilk karakteri, cümledeki son harf olan "r" olduğunu biliniz. Geriye doğru ikinci karakter ise "e" dir.

<? php

$degisken = “Php deneme ve örnekler”;

$sonhali = substr($degisken,

Echo $sonhali

?>

Sonuç olarak yeni değişkenimize "Php d" değeri atanacaktır.

Yeni örneğimizde ise aynı cümlenin sondan 5 karakterini değişken içine atayalım.

<? php

$degisken = 'Php deneme ve örnekler';

$sonhali = substr($degisken, -5, 5); // "ekler"

Echo $sonhal;

?>

Sonuç olarak yeni değişkenimize "ekler" değeri atanacaktır.

Mesela elimizdeki kelime sayısından daha çok bir kopyalama işlemi yapılmaya çalışılırsa;

Örnek olarak değişkenimiz "Elma" olsun burada seçilen 13 karakter say komutunun bir işlevi olmayacaktır. Çünkü değişkenimiz sadece 4 karakterdir ve 4 karakter üstünde işlem yapılmayacaktır.

<? php

$degisken = 'Elma';

$sonhali = substr($degisken, 0, 13); // "Elma"

?>

Sonuç olarak yeni değişkenimize "Elma" değeri atanacaktır.

Bu örneğimizde ise yukarıdaki cümlenin 4. karakterinden itibaren 12 karakterini kopyalamak istersek.

<? php

$degisken = 'Php deneme ve

$sonhali = substr($degisken, 3, 12); // "deneme ve ör"

?>

Sonuç olarak yeni değişkenimize "deneme ve ör" değeri atanacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken başlangıç karakteri 0 dan başlamaktadır yani 4. karakterden başlamak istersek yapmamız gereken başlangıç bölümünü 3 yapmak olacaktır. Yukarıdaki örnekte anlatmak istediğimiz gözükmektedir.

Son örneğimizde ise gösterilecek karakter sayısı 20 den fazla olduğu zaman tabloda ve tasarımda bozukluk oluşturacak bir kodu engellemek için 20 karakterden fazlasını gösterirken ilk 17 karakteri alan ve son 3 karakter yerine nokta koyan yani sonuç olarak tablo içinde 20 karakter gösteren bir kod uygulamasını inceleyelim. Örnekte ayrıca değişken  içindeki karakter sayısını saymak için strlen() fonksiyonu kullanılmıştır.

<? php

$degisken = 'Tablo içinde gösterilecek olan değişken';

if (strlen($degisken) >

$sonhali = substr($degisken, 0, 12); // "Tablo içinde göst"

$sonhali = $sonhali . '...';

}

?>

Sonuç olarak yeni değişkenimize "Tablo içinde göst..." değeri atanacaktır.

Bu fonksiyon ile uygulamalarımızda birçok işlem yapabiliriz. Mesela tablo içinde yeterli olmayan bölgelerde kısaltma işlemi yapabilir veya devamı için tıklayınız şeklinde özellikle makale scriptlerinde kullanılan uygulamalar geliştirebiliriz.
Devamını Oku

php strlen

PHP deki strlen() fonksiyonu ile değişkenlerimiz içinde bulunan karakter sayılarını sayabiliriz.

Yani değişkenimizin içindeki kelime Ahmet olsun, fonksiyonu bu değişkene uyguladığımız  zaman çıktının 5 olduğunu göreceğiz. Değişken içindeki karakter sayısını saymak için  yapmamız gerekenler aşağıdaki gibi olacaktır.

<? php

$degisken = 'Ahmet';

echo strlen($degisken);

?>

Sonuç olarak ekrana 5 gelecektir.

Bu örnekteki gibi değilde eğer değişkenimizin içinde boşluklar, noktalama işaretleri veya html karakterleri bulunuyorsa, fonksiyonumuz tüm bu karakterleride sayarak sonuca ekleyecektir.

Aşağıdaki örnekteki gibi.

<? php

$degisken = '<p>Ahmet Çalışkan.</p>';

echo strlen($degisken);

?>

Sonuç olarak ekrana 22 gelecektir.

strlen() Fonksiyonu İle İlgili Örnekler

İlk örneğimizde html forma girilen karakter sayısı, alt sınırın altında ise kullanıcıya tekrar  girmesi için uyarı verdiren bir fonksiyon olacaktır. Alt sınırımız 10 olsun

<? php

function karaktersayisi( $crk ){

if ( strlen($crk) < 10){

echo "Lütfen en az 10 karakter

return 0;

} else {

return 1;

}}

?>

İkinci örneğimizde ise bir cümledeki boşlukları çıkartarak kalan karakter sayısını bulalım.


Str_replace();

Normalde strlen fonksiyonu tüm boşluklarıda sayacaktır.

<? php

$cumle = "Php fonksiyonu ile ilgili kolay örnekler";

$son_hal = str_replace(' ','',$cumle); // Bu işlemle boşluklar kaldırılıyor

echo strlen($son_hal);

?>

Bu işlem sonucunda çıktı

Buradaki strlen() örnek kodların dışında, strlen fonksiyonu yaptığınız uygulamlar da rahatlıkla

kullanılabilecek php'nin önemli fonksiyonlarından biridir.
Devamını Oku

Ltrim ve Rtrim

Php deki rtrim ve ltrim fonksiyonlarının trim fonksiyonundan farkı, trim her iki taraftaki boşluklara etki etmektedir. Oysaki rtrim yani right-trim (sağ taraf), karakterin sadece sağ tarafındaki boşluklarla ilgilenmektedir. ltrim ise left-trim (sol taraf), karakterin sadece sol tarafındaki boşluklarla ilgilenmektedir.

rtrim() ve ltrim() ile ilgili örnek verecek olursak;

<? php

$sifre = " Ahmet ";

echo ltrim( $sifre); // Bu işlemle değişken "Ahmet " haline geliyor

echo rtrim( $sifre); // Bu işlemle değişken " Ahmet" haline geliyor

?>

Görüldüğü gibi birinci seferde soldaki boşluk ikinci seferde sağdaki boşluk kalkıyor ve sonuçta ekranda Ahmet ismi sağında ve solunda boşluk olmadan kalıyor.

Peki ltrim ve rtrim ne gibi uygulamalarda kullanılır derseniz. Örnek olarak bir formda bilgi sonundaki boşluk önemli değil başındaki boşluk önemli ise rtrim veya tam tersi ise ltrim kullanılabilir. Bu fonksiyonların kullanımlarını anladıktan sonra gerekli yerlerde ihtiyaçlarımıza göre rahatlıkla kullanabiliriz.
Devamını Oku