Dersim php: Ekim 2014

28 Ekim 2014 Salı

gettype () ve settype () kavramları

Bu iki komut değişkenimizin veri tipini öğrenmek ve değişkenimize istediğimiz veri tipini atamak için kullanılır.
Örnek vermek gerekirse,
$DegiskenAdi = 3;
echo gettype ($DegiskenAdi);
Bu iki satirlik kod parçasının çıktısı şöyle olacaktır.                          "integer"
$DegiskenAdi = 3;
settype ($DegiskenAdi , "string");
Aynı yukarıda veri tipinin dönüşümü konusunda anlattığımız gibi bir nümerik veri tipini "settype" kullanarak string yani düz text veri tipine dönüştürdük.
Artık "gettype" komutu ile değişkenin veri tipini öğrenmek istersek simdi artık bana cevabı "string" seklinde olacaktır.

$DegiskenAdi = 3;             
settype ($DegiskenAdi , "string");
echo gettype ($DegiskenAdi);                       Kodumuzun çıktısı,   "string"    olacaktır.
Devamını Oku

php veri türleri

PHP, değişkenlere, tuttukları değere göre farklı bellek alanı tahsis eder; bu bakımdan verilerimizin türü etkin bir programcılık açısından önem taşır. Ayrıca PHP, diğer bütün programlama dilleri gibi belirli veri türleri ile belirli işlemleri yapar veya yapamaz. Örneğin, ancak iki sayı arasında aritmetik toplama yapılabilir. İki metin tutan değişken aritmetik olarak toplanamaz; ancak içerdikleri değerler ardarda eklenebilir. Ne var ki, PHP sizin aritmetik toplama mı, yoksa ardarda ekleme mi yapmak istediğinizi bilmek durumunda değildir. Dolayısıyla değerleri 5 ile 6 olan iki değişkeni topladığınız zaman ortaya 11 yerine 56 çıkarsa, kabahati PHP'de aramamak gerekir.

PHP açısından dünyada altı tür değer vardır:

Tamsayı (Integer): 5,124, 9834 gibi
<?php
$Anakart = 125;
$Modem = 65;
$Hafiza = 110;
$Toplam = $Anakart + $Modem + $Hafiza;
echo "Toplam masrafımız $Toplam dolar...";
            ?>
Çift (Double): 3.567 gibi

Alfanümerik (String): "Reşit" gibi
<?php
$ArabaTipi = "Clio";
$MotorHacmi = "1.6";
$Araba = $ArabaTipi . " " . $MotorHacmi;
echo "Serkanin arabasi  $Araba ";
            ?>

Mantıksal (Boolean): doğru (true)/yanlış (false) gibi

Nesne (Object)

Dizi (Array)

Devamını Oku

php sabitler

İster Web, ister Web-dışı amaçlı olsun, bir programın bazen başından sonuna kadar değeri değişmeyen değişkene ihtiyacı olabilir. "Değeri değişmeyen değişken" teriminin anlamsız olduğu kanısında iseniz, bunlara sabit değerler adını da verebilirsiniz! PHP'de sabit değerler, Script boyunca değişmeden kalır.

PHP içerisinde, aldığı değer tüm işlemler boyunca veya programın akışı içerisinde, ilk verdiğimiz değerden başka değer alamayacak sabit tanımlamak için "Define" terimini kullanıyoruz.

define ("SABIT_ISIM", değer);

Burada SABIT_DEGER yerine, tanımlamak istediğimiz sabit değere vereceğimiz isim, değer yerine de sabit değeri yazarız. Sabit değerler program içerisinde direkt olarak ismi ile kullanılır.
 Örnek vermek gerekirse,
define ("TURKIYENINKURUCUSU", "Mustafa Kemal Ataturk");
define ("SUYUNKAYNAMANOKTASI", 100);
define ("ULKEMINADI", "Turkiye");
define (“pi”,3);

Örnek:
<?php
$Dolar_miktar = 125;
define ( "dolarkuru", 1.96);
$TL_Tutar = $Dolar_miktar * dolarkuru;
echo ("Dolarınızın TL Karşılığı= $TL_Tutar TL");
?>
Burada tanımladığımız DOLAR_KURU sabit-değeri, tıpkı bir değişken gibi kullanılabilir. Fakat bir sabit değeri tanımladıktan sonra içeriğini değiştiremezsiniz. Sabit değer ile aynı ismi taşıyan değişken oluşturmak mümkündür; ancak aynı ismi taşısa da bir sabit ile değişkeni (birinin adının önünde $ işareti bulunduğu için) karıştırmak kolay olmasa gerek.

Tanımlanmış olan bir sabiti yeniden oluşturamayız; ama buna teşebbüs ettiğimizde PHP hata vermez.

Örnek: Yarıçapı verilen bir dairenin alanını ve çevresini yazdıran program.(Alan=pi*r2, cevre=2*pi*r)
Devamını Oku

26 Ekim 2014 Pazar

php değişken tipleri

Programcılıkta işlemlerimizi değişkenlerle yaparız. Değişkeni bir kap gibi düşünebilirsiniz. Söz gelimi "Gün," değişkenin adı ise bu değişkenin değeri Pazar, Pazartesi, Salı, vd., olabilir. Her değişken, türüne göre, ya bir ya da daha fazla değer tutar. Adından da anlaşılacağı gibi değişkenin değeri değişir! Bu değişikliği biz yapabiliriz; programın kendisi yapabilir.

PHP’de değişkenlerin başına “$” işareti gelir.

Değişkenlere isim verirken dikkat edilecek noktalar şunlardır;

 1. Değişkenlerde büyük küçük harf ayrımı vardır. $a ile $A aynı değildir.
 2. Değişkenlerde ingilizce karakterler kullanılır. Yani Türkçede ki “şöçğİıü” harfleri kullanılamaz.
 3. Değişken yazarken bir harf veya “_” alt tire ile başlamalıyız. Sayı ve “,.@()=” gibi karakterler kullanılamaz.
 4. Değişken adı içerisinde harf, sayı ve “_” alt tire dışında bir şey kullanılamaz.
 5. Değişken adı yazım uzunluğunda kısıtlama yoktur.

Örnek: Bir değişkene atanan isme göre selamlama mesajı yazdıran komutları yazınız? (Merhaba Ahmet vb.)

Harf grubu(String) değilde rakam grubu(Integer) kullanırsak ve bu rakam grubu ile daha sonra işlem yapacaksak ne yapmalıyız?
İşte bunu;


<?php
$x =34;
echo $x;
?>

echo komutunun yazdırma işlemi uyguladığını daha önce ki derslerimizde belirtmiştik. Burada x değişkenine 34 ataması yaptık ve echo ile yazdırdık. Tabi $x = “34″; şeklinde de yazabilirdik fakat böyle yaptığımızda PHP ara motoruna bu değişkenin bir sayı grubu(Integer) taşımadığını söylemiş olurduk. Haliyle istediğimiz toplama işlemini yapabilse dahi doğru bir şekilde PHP ara motorunun yorulmasına neden olurdunuz ve bu gerçekten çok kötü bir kod yazımı olurdu.

<?php$x = 5;
$y = 45;
$z = $x + $y;
echo $z;
?>

İki karakter grubumuz var. Daha önce harf grubu dedim fakat içerisinde rakam olabileceği için karakter grubu demek daha doğru olur. Literatürde karakter katarı olarak da geçer. Bu iki karakter grubunu yan yana toplamak istiyoruz diyelim. Ya da bir harf grubu ile sayı grubunu birleştirmeye ihtiyacımız var. 

<?php
$not = 75;
$isim = "Aslan";
$soyisim = "Akali";
echo "Öğrencimiz ".$isim." ".$soyisim." sınavdan ".$not." almıştır. ";
// çıktı : Öğrencimiz Aslan Akali sınavdan 75 almıştır.
?>

Görüldüğü gibi bir nokta ile harf gruplarını, sayı gruplarını, karakter gruplarını birleştirebiliyoruz. Çift tırnak işaretleri ile karakter grubu yazım alanını başlatmış oluyoruz. Örneğin $isim.” “.$soyisim gibi bir alan görüyoruz bu iki değişkenin arasında ki çift tırnak işaretleri içinde ki boşluk Aslan ve Akali karakter grupları arasında boşluk bırakıyor.
Değişkenleri değişik birleştirme yöntemleri de vardır. Örneğin;   

<?php
$not = 75;
$isim = "Aslan";
$soyisim = "Akali";
echo "Öğrencimiz $isim $soyisim sınavdan $not almıştır. ";
// çıktı : Öğrencimiz Aslan Akali sınavdan 75 almıştır.
?>

Değişkenler çift tırnak işaretleri içerisinde de yazdırılabilir. Fakat bunların değişken olduğunu görebilmek önemlidir. Hem PHP ara motorunun değişkenleri hızlıca ayırtabilmesi için hem de biz kolayca görebilmek için aşağıda ki gibi değişkenlerin etrafına süslü parantez koyabiliriz. Bunlar çıktıda görüntülenmeyecektir.   

<?php
$not = 75;
$isim = "Aslan";
$soyisim = "Akali";
echo "Öğrencimiz {$isim} {$soyisim} sınavdan {$not} almıştır. ";
// çıktı : Öğrencimiz Aslan Akali sınavdan 75 almıştır.
?>

Bir de tek tırnak işaretlerini kullanarak yazdırma işlemi var. Fakat tek tırnak işaretleri içerisinde yazdığınız değişkenleri PHP ara motoru taramayacak olduğu gibi yazdıracaktır. Bu nedenle aşağıda ki gibi bir sonuç elde edeceksiniz.

<?php
$not = 75;
$isim = "Aslan";
$soyisim = "Akali";
echo 'Öğrencimiz $isim $soyisim sınavdan $not almıştır. ';
// çıktı : Öğrencimiz $isim $soyisim sınavdan $not almıştır.
?>

Çıktıda görüldüğü gibi değişkenler direkt olarak yazdırılır. Değişkenleri nokta ile birleştirerek yazdırabilirsiniz elbette.

<?php
$not = 75;
$isim = 'Aslan';
$soyisim = 'Akali';
echo 'Öğrencimiz '.$isim.' '.$soyisim.' sınavdan '.$not.' almıştır. ';
// çıktı : Öğrencimiz Aslan Akali sınavdan 75 almıştır.
?>

Bu şekilde de yazdırılabilir. Peki nedir tek tırnak işaretinin avantajı söyleyeyim;
Eğer içerisinde değişken olmayacağına emin olduğunuz bir karakter grubunuz varsa bunu tek tırnak işareti içerisinde yazarak PHP ara motorunun bu karakter grubu içerisinde değişken aramasını önlemiş oluruz. Bu sayede de daha performanslı sonuç elde edeceğiz.
Devamını Oku

Dreamweaver Site Tanımlama

Php ‘de yazdığımız programları çalıştırmak için site tanımlaması yapılması gerekmektedir. Bu işlem içinde Site-Yeni Site komutu kullanılır ve aşağıdaki adımlar takip edilir.

Şimdi sitemiz için isim tanımlayıp İleri butonuna tıklayın.

Dreamweaver Site Tanımlama

Şimdiki adımda Evet i seçip PHP MySQL i seçiyoruz ve ileri butonuna tıklıyoruz.

Dreamweaver Site Tanımlama

Aşağıdaki adımda en üstekini seçiyoruz dosya yolunu aşağıdaki gibi yapıp İleri butonuna tıklayın.

Dreamweaver Site Tanımlama

Url'yi test diyoruz onay alırsak İleri butonuna tıklayın.

Dreamweaver Site Tanımlama

Suanda site kullanmayacağımız için Hayır'ı seçip İleri butonuna tıklıyoruz.

Dreamweaver Site Tanımlama

Evet işlemimiz bitti bitti butonuna basıp işlemimizi bitiriyoruz.

Dreamweaver Site Tanımlama


Devamını Oku

25 Ekim 2014 Cumartesi

PHP Dosyalarının Kaydedilmesi

Yazılan bir program kayıt edilmeden browser’da gösterilmez ve dosyayı kaydetmek için Dosya-Kaydet komutu kullanılır. Ayrıca programın çalışabilmesi için site tanımlamasının yapılması gerekir.
                          
Kayıt edilen programlar C:\Appserv\www klasörünün içinde yer alır.


Devamını Oku

PHP Yazım Kuralları

PHP Yazarken bilinmesi gereken PHP Yazım Kuralları vardır. Bunlar;


 • Php Komutları ;(noktalı virgül) işaretiyle sonlandırılır.
 • Echo,Print ve Printf : Ekrana bilgi yazdırma komutudur.
 • // : Tek Satırlık Açıklamalar için kullanılır.
 • /* ve */ : Birden çok açıklama satırlarında kullanılır. Bu komutlar arasına yazılan tüm PHP komutları dikkate alınmaz.
PHP Yazım Kuralları


ÖRNEK: PHP dilinde printf ( ) komutu ekrana herhangi bir cümleciği yazdırmaya yarar. Bu komutu kullanarak bir PHP sayfası oluşturduğumuzu varsayalım sayfamız şu şekilde olacaktır.
<html>
<head><title></title></head>
<body>

<?php
Print "ilk PHP sayfamı hazırlıyorum";
?>

</body>
</html>
Bu PHP sayfamızın ekran çıktısı ise “ilk PHP sayfamı hazırlıyorum” şeklinde olacaktır.
ÖRNEK: phpinfo() komutu kullandığımız PHP yazılımının özelliğini ekranda gösterir.
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<?PHP phpinfo(); ?>
</body>
</html>

Örnek:
</head>
<body>
<?php

echo "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ";
echo “<br>”;// Bu açıklama satırı tek satır açıklamalar için kullanılır.
echo "KTML";
/* Bu açıklama satırı ekleme formatı,
birden fazla satırda açıklama yazmak için kullanılır. */
echo “<br>”;
echo "merhaba PHP dünyası";

?>
</body>
</html>

Devamını Oku

23 Ekim 2014 Perşembe

Apache Web Sunucusunun Kurulumu

Apache Web Sunucusunun Kurulumu için:

AppServ setup ' ını indirmeniz gerekmekte internet çeşitli şekillerde indirebilirsiniz.

AppServ setup ' ını indirdikten sonra karşınıza aşağıdaki resim gibi bir ekran gelecektir.Bu ekranda next butonuna tıklayın.

Apache Web Sunucusunun Kurulumu

Karşınıza Kullanım Koşullarının olduğu bir ekran gelicek I Agree yani kabul ediyorum butonuna tıklayarak devam edebilirsiniz.

Apache Web Server Kurulumu

Şimdiyse Apache Web Sunucusunun nereye kurulacağını seçmeniz gerekicek. Browse yani gözat butonuna tıklayarak nereye kurulacağını seçebilirsiniz. Nereye kurulucağını seçtikten sonra next butonuna tıklayarak devam edebilirsiniz.

Apache Appserv Kurulumu

Şimdi Apache Web Sunucusunun yanında neleri kurmak istediğimizi seçiyoruz. Biz hepsini kurmanızı öneriyoruz. Next butonuna tıklıyoruz.

Apache Kurulumu


Apache Web Sunucusunun kurulumunda en önemli aşamalardan birisine geldik  . Bu ekranda server ismi istiyor bizden eğer bir site adresiniz varsa e.g. deki gibi girebilirsiniz fakat biz şimdilik localhost diyoruz .. e-posta adresine istediğiniz bir e-posta adresini girebilirsiniz. http port unu değiştirmeminiz gerekiyor yani 80 olarak kalması gerekiyor..Daha sonra next butonuna tıklayarak devam ediyoruz.

AppServ Kurulumu

Şimdi biz demin localhost dediğimiz bir yer vardı hatırladınız mı şimdiki ekranda bize bu localhosta giriş yapabilmemiz için şifre belirlememizi istiyor. Biz genelde root root yapıyoruz ama siz kendinize özel bir şifrede yapabilirsiniz tabii isterseniz.Sonra İnstall butonuna basarak yüklemeyi başlatabilirsiniz.

Mysql root


Aşağıdaki ekran geldiğinde yükleniyor ... Beklemeniz gerekmekte Show Details diyerek detayı görebilirsiniz.Yüklemenin bitmesi gerekmekte...

Appserv Yükleniyor

ve işlem bitti....start apache ve start mysql butonları seçiliyken finish yani bitti diyoruz

Appserv Kurulumu Son Adım
Devamını Oku

21 Ekim 2014 Salı

php dezavantajları

PHP nin avantajları yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır.
 • Hatalarla baş etmek; PHP' de yapılan basit bir hata, kolayca bir çok sayfada soruna neden olabilir.
 • Detaylı programlama zorluğu; PHP bir script dili olduğu için, detaylı ve büyük bir programdan cevap alma süresi uzayabilir.
 • Güncellemek istenildiğinde web sunucu ile eş zamanlı olarak birlikte derlenmesi gerekir.
Devamını Oku

php avantajları

PHP programlama dilinin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz.
 • Çok hızlı çalışan bir dildir.
 • Öğrenilmesi kolay bir dildir. Kod yazımı Perl, C, JavaScript vb. gibi yaygın kullanılan programlama dillerine benzer. Böylece bu dillerden herhangi birini bilen bir kişi kolayca PHP kodu yazabilir.
 • Rahat ve hızlı kodlanabilir. Ayrıca derlenmesine gerek yoktur. HTML kodları arasına kolayca yerleştirilebilir.
 • İnternette büyük bir geliştirici topluluğuna sahiptir ve PHP ile yazılmış birçok kod veya program, ücretsiz olarak internet üzerinden elde edilebilir.
 • Web sunucusu olarak, Apache web sunucusu kullanıldığında yüksek performans gösterir. Bunun yanında IIS, PWS gibi diğer web sunucularıyla da çalışabilmektedir.
 • Veri tabanı olarak MSSQL, MySql, Oracle vb. veritabanlarına bağlanabilir. Kayıt ekleme, kayıt silme, kayıt güncelleme, sorgulama vb. işlemler kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilir. Özellikle PHP ile MySql veri tabanı birlikte yüksek performansla çalıştığı için günümüzde ayrılmaz bir ikili oluşturmuşlardır.
 • PHP Windows, Unix, Linux gibi birçok farklı işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilir. Böylece Ev Sahibi İşletim Sistemi seçiminde birden fazla alternatif bulunmaktadır.

Devamını Oku

php nasıl çalışır?

PHP özellikle web uygulamaları için üretilen web sayfalarının hızlı bir şekilde yazılması için düşünülmüştür. Rasmus Lerdorf tarafından öncelikle kendi kişisel web sayfalarını yazmak için geliştirilmesi nedeniyle 'P'ersonal 'H'ome 'P'ages adının kısaltması olarak karşımıza çıkan PHP, daha sonra  Hypertext 'Preprocessor(Hipermetin Önişlemcisi) adıyla resmileştirilmiştir. PHP, HTML içine gömülebilir, sunucu taraflı, açık kod lisansıyla dağıtılan bir programlama dilidir.

PHP kendi yorumlayıcısı ile birlikte kullanılır. Bu yorumlayıcının yaptığı aslında HTML kodları arasına yerleştirilmiş PHP kodlarını ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek ve web sunucuya iletmektir. Böylece istemcilerde herhangi bir internet tarayıcısı sayesinde HTML formatında sayfa görüntülenir.
PHP kodu, HTML kodlarının içine 4 farklı şekilde yazılabilir. Bu seçenekler aşağıdaki kırmızı renkteki işaretlerle gösterilmiştir.
 • Kısa Stil: <? Buraya PHP kodu yazılacak ?>
 •  XML Stil: <?php Buraya PHP kodu yazılacak?>
 • Script Stil:<script language='php'> Buraya PHP kodu yazılacak </script>
 •  Asp Stil: <%Buraya PHP kodu yazılacak%>      

(Asp Stil’in kullanılabilmesi için Asp Tag’s Konfigürasyon dosyasının ayarlanması gerekir.)
PHP Sayfası ve Html Koduna Dönüştürülmüş Hali
PHP Sayfası ve Html Koduna Dönüştürülmüş Hali
Şekilde görüldüğü gibi PHP sayfasında bulunan <? Echo “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ”; ?> kod satırı web sunucusunda yorumlanarak istemciye saf HTML kodu olarak gönderilmektedir. Böylece istemcide ekrana “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ” metni yazılmaktadır.

Devamını Oku

Programlamaya Giriş

Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak için web programlama dilleri geliştirilmiş ve internet programcılığı yaygınlaşmıştır.
Ayrıca web programlama sayesinde HTML ile oluşturulabilecek bir web sayfası daha az zamanda ve daha az kod yazarak oluşturulabilmektedir. Örneğin 1’ den 100’ e kadar olan sayıları alt alta yazdırmak istesek HTML (HyperText Markup Language / Hareketli-Metin İşaretleme Dili) ile 100 satır, PHP programlama dili ile 2 satır kod yazmamız yeterli olacaktır. PHP bizim yerimize 2 satırlık kodu yorumlayarak ortaya 100 satırlık HTML kodunu oluşturacaktır. Aradaki fark göz ardı edilemeyecek kadar çoktur.
Günümüzde PHP, ASP, Perl, CGI, Java gibi birçok programlama dili vardır. Programı yazan kişinin tercihine göre bunlardan herhangi biri seçilir. Bu diller sayesinde internet oyunlarından, ticari yazılımlara (e-ticaret) kadar çok çeşitli programlar yazılabilir.
Program oluşturabilmemiz için en az iki adet yazılıma ihtiyacımız vardır. Birincisi sayfalarımızın görüntülenmesini sağlayan web sunucusu, ikincisi ise hangi programlama dilinde kod yazıyorsak o kodları yorumlayabilecek yorumlayıcı.

Burada Apache web sunucusu ile PHP yorumlayıcı anlatılacaktır. Apache ve PHP birlikte yüksek performansla çalışır. Bu yüzden bu iki yazılım birbirinden ayrılmaz ikili olarak kabul edilir.
Devamını Oku

php nedir?

İnternetin ortaya çıkmasıyla bilgi çağında yeni bir dönem başlamıştır. Bunun üzerine web yazılım dilleri de hızlı bir şekilde gelişmiştir. Bu dillerden biri de günümüzde en çok kullanılan diller arasında olan PHP’dir.
PHP birçok yazılımcının tercihi ve yardımcısı durumundadır. PHP’ nin sağladığı esneklik ve gösterdiği performans tercih edilme sebeplerinden biridir.
PHP ile üstün performans sağlayan Apache web sunucusu da internet dünyasında önemli bir yere sahiptir.
PHP ile ayrılmaz bir bütün olan MySQL veri tabanı web sayfalarımızda interaktif kullanımı sağlayan en önemli araçlardan biridir. PHP ile MySQL deyim yerindeyse kardeş sayılırlar.

MySQL veri tabanına ara yüz olarak kullanılan PhpMyAdmin ise PHP – MySQL ikilisiyle beraber kullanılır.
Devamını Oku