Dersim php: Aralık 2014

13 Aralık 2014 Cumartesi

php temel alfanümerik fonksiyonlar

Trim

Php trim() fonksiyonu ile değişken içindeki karakterlerin sağ ve sol tarafındaki boşluklar

kaldırılır. Örnek olarak "Ali " adında bir karakter $isim değişkeni içinde olsun, bu değişkeni

trim fonksiyonundan geçirdiğimiz zaman karakter çıktısı "Ali" şeklinde olacaktır.

<? php

$degisken = “ Ali

echo

?>

Sonuç olarak ekrana

Görüldüğü gibi "Ali " değişkeni içinde sağ tarafta bulunan tek karakter boşluğu bu fonksiyon

ile kaldırılmış olacaktır.

Peki değişkenimizin her iki tarafında da birden fazla boşluk olsaydı. Örnek olarak "    Ali    "

değerli değişkenimiz trim() fonksiyonuna girerse.

<? php

$degisken = “    Ali    “;

echo

?>

Sonuç olarak ekrana yine

Buradan anladığımız sonuç kenardaki boşluk sayısı ne kadar olursa olsun bu fonksiyon ile

tüm kenar boşlukları kaldırılacaktır.

Bu uygulama ile nasıl bir işlem yapabiliriz yada trim fonksiyonu ne işimize yarar diye soracak

olursanız size kısa bir örnek verelim. Bir script hazırladınız ve bu script ile sitenize üye kaydı

kabul etmektesiniz. Birçok üye, kullanıcı adını veya şifresini doğru yazacaktır fakat bazıları

üye olurken kullanıcı adının bitimine yanlışlıkla boşluk bırakabilir veya şifresinin başlangıç

kısmını yazarken "space" tuşuna yanlışlıkla basarak bir boşluk bıraktırabilir. İşte bu gibi

durumlarda kullanıcı bir sonraki sefer giriş yaparken hesabına hiçbir zaman ulaşamayacaktır.

Çünkü üyelik sırasında başa veya sona koyduğu boşluğun farkında değildir.

Oysaki böyle bir işlemde şifre ve kullanıcı adını post veya get ile çağırdıktan sonra

değişkenleritrim fonksiyonundan geçirsek hiçbir sorun olmadan kullanıcı adı ve şifre

veritabanına kaydedilecek ve kullanıcı üyelik sırasında yaptığı bu hatayı script ile düzelterek

başımıza iş almaktan kurtulacağız. Aksi halde bir sürü insan neden hesabıma giremiyorum

diye size mail atacaktır. Aşağıdaki uygulama bu anlattığımız ile ilgili bir örnektir.

<? php

$sifre = "123456 ";

$kullanici_adi = " ertemcan ";

$sifre = trim( $sifre); // Bu işlemle iki taraftaki boşluklar kaldırılıyor

$kullanici_adi = trim( $kullanici_adi); // Bu işlemle iki taraftaki boşluklar kaldırılıyor

?>

Şifre ve kullanıcı adı artık boşluksuz olarak değiştirilmiştir.

Sadece boşluklar değil görünmeye alt satır, tab, gibi karakterleri de trim() ile kaldırabilirsiniz.

- \t girinti - tab karakteri

- \n yeni satır işareti

- \r satırbaşı karakteri
Devamını Oku

php do while döngüsü

while döngüsü farkettiğiniz gibi, ileri sürdüğümüz şartı, iş yapmadan önce sınar; ve bu şart

ortadan kalkmamışsa (yani henüz doğru/true ise) yapacağı işi yapar; başka bir deyişle while 

döngüsünün yapacağı iş hiç yapılmayabilir. Fakat sınamanın iş yapıldıktan sonra yerine

getirildiği bir şekli de vardır: do while Bu döngü ise şöyle yazılır:

do {

Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar

}

while (koşul);

Burada gördğünüz gibi do..while döngüsü en az bir kere icra edilir; çünkü şartın sınanması

yapılacak işe ilişkin komutlardan sonra gelmektedir. Bu döngünün aradığı şartın döngünün

yaptığı işlerin sonucu veya kod bölümünde bizim tarafımızdan gerçekleştirilmesi için gerekli

komutların bulunmasına dikkat etmelisiniz. Yoksa bu döngü de sonsuzluğa erişir!

Örnek:

<?php

$sayac = 1;

do {

print ("<font size= $sayac >");

print ("<b><p>Bilişim Teknolojileri</b></p>");

print ("</font>");

$sayac ++;

}

while ( $sayac <= 7 ) ;

?>

Bu döngüyü yazarken, while satırının sonunda noktalı virgül bulunduğuna dikkat edin.
Devamını Oku