Dersim php: 2014

13 Aralık 2014 Cumartesi

php temel alfanümerik fonksiyonlar

Trim

Php trim() fonksiyonu ile değişken içindeki karakterlerin sağ ve sol tarafındaki boşluklar

kaldırılır. Örnek olarak "Ali " adında bir karakter $isim değişkeni içinde olsun, bu değişkeni

trim fonksiyonundan geçirdiğimiz zaman karakter çıktısı "Ali" şeklinde olacaktır.

<? php

$degisken = “ Ali

echo

?>

Sonuç olarak ekrana

Görüldüğü gibi "Ali " değişkeni içinde sağ tarafta bulunan tek karakter boşluğu bu fonksiyon

ile kaldırılmış olacaktır.

Peki değişkenimizin her iki tarafında da birden fazla boşluk olsaydı. Örnek olarak "    Ali    "

değerli değişkenimiz trim() fonksiyonuna girerse.

<? php

$degisken = “    Ali    “;

echo

?>

Sonuç olarak ekrana yine

Buradan anladığımız sonuç kenardaki boşluk sayısı ne kadar olursa olsun bu fonksiyon ile

tüm kenar boşlukları kaldırılacaktır.

Bu uygulama ile nasıl bir işlem yapabiliriz yada trim fonksiyonu ne işimize yarar diye soracak

olursanız size kısa bir örnek verelim. Bir script hazırladınız ve bu script ile sitenize üye kaydı

kabul etmektesiniz. Birçok üye, kullanıcı adını veya şifresini doğru yazacaktır fakat bazıları

üye olurken kullanıcı adının bitimine yanlışlıkla boşluk bırakabilir veya şifresinin başlangıç

kısmını yazarken "space" tuşuna yanlışlıkla basarak bir boşluk bıraktırabilir. İşte bu gibi

durumlarda kullanıcı bir sonraki sefer giriş yaparken hesabına hiçbir zaman ulaşamayacaktır.

Çünkü üyelik sırasında başa veya sona koyduğu boşluğun farkında değildir.

Oysaki böyle bir işlemde şifre ve kullanıcı adını post veya get ile çağırdıktan sonra

değişkenleritrim fonksiyonundan geçirsek hiçbir sorun olmadan kullanıcı adı ve şifre

veritabanına kaydedilecek ve kullanıcı üyelik sırasında yaptığı bu hatayı script ile düzelterek

başımıza iş almaktan kurtulacağız. Aksi halde bir sürü insan neden hesabıma giremiyorum

diye size mail atacaktır. Aşağıdaki uygulama bu anlattığımız ile ilgili bir örnektir.

<? php

$sifre = "123456 ";

$kullanici_adi = " ertemcan ";

$sifre = trim( $sifre); // Bu işlemle iki taraftaki boşluklar kaldırılıyor

$kullanici_adi = trim( $kullanici_adi); // Bu işlemle iki taraftaki boşluklar kaldırılıyor

?>

Şifre ve kullanıcı adı artık boşluksuz olarak değiştirilmiştir.

Sadece boşluklar değil görünmeye alt satır, tab, gibi karakterleri de trim() ile kaldırabilirsiniz.

- \t girinti - tab karakteri

- \n yeni satır işareti

- \r satırbaşı karakteri
Devamını Oku

php do while döngüsü

while döngüsü farkettiğiniz gibi, ileri sürdüğümüz şartı, iş yapmadan önce sınar; ve bu şart

ortadan kalkmamışsa (yani henüz doğru/true ise) yapacağı işi yapar; başka bir deyişle while 

döngüsünün yapacağı iş hiç yapılmayabilir. Fakat sınamanın iş yapıldıktan sonra yerine

getirildiği bir şekli de vardır: do while Bu döngü ise şöyle yazılır:

do {

Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar

}

while (koşul);

Burada gördğünüz gibi do..while döngüsü en az bir kere icra edilir; çünkü şartın sınanması

yapılacak işe ilişkin komutlardan sonra gelmektedir. Bu döngünün aradığı şartın döngünün

yaptığı işlerin sonucu veya kod bölümünde bizim tarafımızdan gerçekleştirilmesi için gerekli

komutların bulunmasına dikkat etmelisiniz. Yoksa bu döngü de sonsuzluğa erişir!

Örnek:

<?php

$sayac = 1;

do {

print ("<font size= $sayac >");

print ("<b><p>Bilişim Teknolojileri</b></p>");

print ("</font>");

$sayac ++;

}

while ( $sayac <= 7 ) ;

?>

Bu döngüyü yazarken, while satırının sonunda noktalı virgül bulunduğuna dikkat edin.
Devamını Oku

15 Kasım 2014 Cumartesi

php while döngüsüWhile döngüsü, parantez içinde belirtilen koşul doğru olduğu sürece istenilen kod bloğunu çalıştırır.

Kullanımı:
while (koşul)
{
koşula göre yapılacak işlemler
}

ÖRNEK: 1'den 20'ye kadar sıralı bir liste oluşturalım
<?PHP
$i=1;
while ( $i <= 20 ) {
print "$i <br>";
$i ++;
?>

Burada ilk olarak bir sayac değişkeni yaptık ve değerini de 1 koyduk. Sonra while döngüsünün içerisine yapacağımız işin yani 1'den 20'ye kadar sıralı bir listenin 1'den başlayacağını ve 20'ye kadar gelince duracağını söylüyoruz. Daha sonra print komutu ile değişkenimizi yazıyoruz
En sonundada değişkenimizi yazıyoruz ve sonuna iki adet artı işareti koyuyoruz. Bu sayac görevini görecektir Eğer bu $sayac++ yı koymasaydık döngümüz sonsuza dönecekti. Yani durmadan 1 yazacaktı.

1.      1 den 30′a kadar olan sayıları ekrana yazan consol programını yapınız.
2.      1′den 50′ye kadar olan tek sayıları ekrana yazan consol programını yapınız.
3.      1′den 50′ye kadar olan çift sayıları ekrana yazan consol programını yapınız.
4.      Klavyeden bir sayı girilerek, 1 den bu sayıya kadar olan tüm sayıları ekrana yazan consol programını yapınız.
5.      Klavyeden iki sayı girilerek, girilen bu iki sayı arasında kalan tüm sayıları ekrana yazan consol programını yapınız.
6.      Ekrana 10 kez “Bilişim Teknolojileri” yazan consol uygulamasını yapınız.
7.      20′den 1′e kadar olan sayıları geriye doğru ekrana yazan consol programını yapınız.
8.      1′den 10′a kadar olan sayıların karelerini ekrana yazan consol programını yapınız.
9.      Girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamını ve çarpımını ekrana yazdırın
10.  1-100 arasında 6’ya tam bölününen sayıları ekrana yazdırın.
11.  1-200 arasında 3’e ve 8’e aynı anda bölünebilen sayıları yazdırın.
12.  100-200 arasındaki tek sayılardan 3ve 5 aynı anda bölünen sayıları, sayısını ve toplamını yazdırınÖrnek:
<?php
 $sayac = 1;
 while ($sayac <= 4)
 {
echo "<h$sayac>Dersim PHP</h$sayac><br>";
 $sayac++;
 }
 ?>
Bu örneğimizde $sayac değişkenine 1 değerini atadık. Döngünün 4′e eşit veya küçük olması durumunda ekrana Dersim PHP yazdırdık ve sayaç değerini tagının değeri olarak yazdırık, her yazı farklı boyutlarda görünmüş oldu. Döngü sonunda $sayac değerini 1 artırdık (++ işareti değeri 1 artırır). Eğer $sayacdeğerini artırmazsak kod bloğu sonsuz döngüye girmiş olur ve bu durumda hiçbir zaman şart sağlanamaz.

Döngüleri kullanırken gerekli satırda değerlerini artırmayı unutmamalıyız.

Örnek:
<?PHP
$sayac=1;
while ( $sayac <= 6) {
print "<h$sayac>Dersim PHP Bilişim</h$sayac>";
$sayac++;
}
?>

Burada da Dersim PHP Bilişim cümlesini hem 6 kez ekrana basıyor hemde cümlenin büyüklüğünü belirleyen <h kısmına sayca değişkenimizi koyduğumuzdan cümleyi küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Şimdide döngümüzle hem tablo yapacağız hemde while döngüsünün alternatif yazımını kullanacağız.

Örnek:
<?PHP
print "<table border=1 align=center>";
$sayac="a";
$sayac1=1;
while ( $sayac1 <= 26){
print "<tr><td>$sayac</td></tr>";
$sayac++;
$sayac1++;
};
print "</table>";
?>

Burada tek yazılacak sabitleri while döngümüzün içerisine yazmıyoruz. Eğer while döngümüzün içerisine yazarsak onlarda dönecektir ve yanlış HTML kodu üretmiş olacağız
Tablomuzda alfabeyi sıralamak istediğimizden dolayı iki adet sayaç yapmamız gerekiyor Birincisi kaç adet tablonun olacağını belirleyecek İkinciside alfabeyi sırayla yazacak Bunun için ilk olarak alfabenin hangi harfınden başlanacağını $sayac değişkenine giriyoruz Daha sonra $sayac1 değişkenini oluşturuyoruz Sonrada while döngümüzü yazmaya başlıyoruz İngilizce alfayeyi yazma imkanımızdan dolayı 26 harf olduğundan while yi 26 kez döndürüyoruz Daha sonrada tabloyu oluşturacak HTML kodunu print ile yazdırıyoruz Tabi bunun içerisine de $sayac değişkenini yazıyoruz Sonrada bu değişkenleri sayaçlandırmak için sonlarına ++ koyuyoruz En sonunda da tablomuzu kapatıyoruz
Soru: Aşağıdaki kodun sonucu kaç yazar.
$say=6;
$kutu= 3;

while(
$say < 100)
{
$kutu= 10 ;
$say = $say + $kutu;
}
print " $say ";

Örnek: 1-200 arasındaki tek sayılardan 3 ve 5 aynı anda bölünen
Devamını Oku

10 Kasım 2014 Pazartesi

php for döngüsü

Döngüler tekrar eden işlemleri yapmakta kullanılır. Başlangıçta anlamsız gelebilir ama 100 üyeli bir web sayfanız varsa hepsinin adını tek tek yazmak yerine döngü kullanarak üç satırda işinizi bitirebilirsiniz.
For döngüsü verilen artırma değerine göre döner. Dönerken aradaki işlemleri tekrar tekrar yapar. Yazılması şu şekildedir.
fordeğişkenvebaşlangıç ; dönme şartı her dönüşte yapılacak işlem)

                                
değişkenvebaşlangıç: dönmeye hangi değerden başlanacağı belirtilir.

dönme şartı: Buradaki şart aslında bir IF komutudur. sorulan soru doğru ise dönmeye devam eder.

her dönüşte yapılacak işlem: Dönme sırasında her zaman birer birer arttırmak zorunda değilsiniz. bu işlemi değiştirip üçer üçer veya beşer beşer saydırabilirsiniz.

php for

Örnek:
<?php
 for ( $say=1 ; $say < =100 ; $say++ )
{
echo " şu anda $say sayısındayım <br>";
}
?>
bu komutu çalıştırdığınızda. şöyle bir sonuç çıkar:
şu anda 1 sayısındayım
şu anda 2 sayısındayım
şu anda 3 sayısındayım
şu anda 4 sayısındayım
....
Bu şekilde 99 kere devam eder. verilen şart $say <100 olduğu için $say==100 olduğunda dönme sona erer.

Örnek: Tek sayıları yazdıralım
for ( $say=1 ; $say < 100 ; $say=$say +2 )
{
print " Tek sayılar: $say ";
}

ÖRNEK: Ekrana 10 defa PHP yazdıran program
ÖRNEK: 1-10 arasındaki sayıların toplamını yazan program
ÖRNEK: 1-10 sayıların çarpımını ekrana yazdıran program
ÖRNEK: 1’den kullanıcının gireceği sayıya kadar olan sayıların toplamını yazan program
ÖRNEK: Kullanıcının gireceği 2 sayı arasındaki sayıların toplamını yazan program
ÖRNEK: 1-100 arası tek sayıları yazdırın
ÖRNEK: Kullanıcının gireceği sayının faktöriyelini alan program
ÖRNEK: 1-100 arasında 5’e bölünen sayıların sayısını yazan program
<?php
$s=0;
for ($i=1; $i<=100 ; $i++ ){
            if($i%5==0){
                        $s=$s+1;
                        echo $i."<br>";
                        }
}
echo "1-100 arasında 5'e bölünebilenlerin sayısı= $s";
?>
ÖRNEK: 1-100 arasında hem 3 hem de 5 ‘e aynı anda bölünebilen sayıları ve sayısını yazdırın.
ÖRNEK: 7'den başlayarak üçer üçer 50'ye kadar yazdıralım.
ÖRNEK: Tanımlı olan metni küçükten büyüğe doğru başlık şeklinde yazdıralım.
<?php
for ($i=6;$i>=1;$i--)
   echo "<h$i>ORHAN YILDIZ</h$i>";
?>
ÖRNEK: "MErhaba Dünya" yazısı 7 defa yazılacak ve her defasında büyüklüğü artacaktır.
<?
for ($sayac = 1; $sayac <= 7 ; $sayac++ )
{
            echo "<font size= $sayac>";
            echo "<b><p>Merhaba Dünya</b></p>";
            echo "</font>";
}?>

ÖRNEK: Aşağıdaki ekran çıktısını veren program yapınız

Ekran çıktısı :  
X
XX
XXX
XXXX
XXXXX

Çözüm : 

<?php
$a="X";
for ($i=1;$i<=5;$i++){
   for ($j=1;$j<=$i;$j++){
       echo "$a";
   }
   echo "<br>";
   }
?>

veya 

<?php
$a="*";
for ($i=1;$i<=5;$i++){
      $t=$t.$a;
              echo $t."<br>";
?>

Örnek: girilen sayıya göre toplam alma
1+2+3+4+5=15                      1*2*3*4*5=120
ÖRNEK: Çarpım tablosunu ekrana yazdıran program
<?php
for ($i=1;$i<=10;$i++)
{
            for ($a=1;$a<=10;$a++)

Örnek: 1-100 arasındaki asal sayıları ekrana yazdırın.
<?php
for($sayi=1;$sayi<=100;$sayi++)
 {
  $sayac=0;
for($bolen=1;$bolen<=$sayi;$bolen++)
  {
   if($sayi%$bolen==0)
   {
    $sayac++;
   }
  }
  if($sayac==2)
   {
    echo "$sayi"." ";
   }
 }
?>
            {
                        echo $i ."X". $a . "=".$i*$a;
                        echo "<br>  ";
            }
echo "<br>";
}
?>
ÖRNEK: 2010'dan 1920'ye kadar olan yılları açılır listeye ekleyelim.
<?php
echo "<select name='yillar'>";
for ($i=2010;$i>=1920;$i--)
   echo "<option value='$i'>$i</option>";
echo "</select>";
?>
ÖRNEK: for döngüsü ile 5 satır 3 sütunlu bir tablo oluşturalım.
<?php
echo "<table border='1' width='200px'>";
for ($i=1;$i<=5;$i++){
   echo "<tr>";
   echo "<td>&nbsp;</td>";

1
22
333
4444
55555
   echo "<td>&nbsp;</td>";
   echo "<td>&nbsp;</td>";
   echo "</tr>";
}
echo "</table>";
?>
Örnek:            

Devamını Oku