php do while döngüsü | Dersim php

13 Aralık 2014 Cumartesi

php do while döngüsü

while döngüsü farkettiğiniz gibi, ileri sürdüğümüz şartı, iş yapmadan önce sınar; ve bu şart

ortadan kalkmamışsa (yani henüz doğru/true ise) yapacağı işi yapar; başka bir deyişle while 

döngüsünün yapacağı iş hiç yapılmayabilir. Fakat sınamanın iş yapıldıktan sonra yerine

getirildiği bir şekli de vardır: do while Bu döngü ise şöyle yazılır:

do {

Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar

}

while (koşul);

Burada gördğünüz gibi do..while döngüsü en az bir kere icra edilir; çünkü şartın sınanması

yapılacak işe ilişkin komutlardan sonra gelmektedir. Bu döngünün aradığı şartın döngünün

yaptığı işlerin sonucu veya kod bölümünde bizim tarafımızdan gerçekleştirilmesi için gerekli

komutların bulunmasına dikkat etmelisiniz. Yoksa bu döngü de sonsuzluğa erişir!

Örnek:

<?php

$sayac = 1;

do {

print ("<font size= $sayac >");

print ("<b><p>Bilişim Teknolojileri</b></p>");

print ("</font>");

$sayac ++;

}

while ( $sayac <= 7 ) ;

?>

Bu döngüyü yazarken, while satırının sonunda noktalı virgül bulunduğuna dikkat edin.

0 yorum

Yorum Gönder