Dersim php: 2015

23 Haziran 2015 Salı

php otomatik tanımlanmış değişkenler

PHP kodları çalıştırdığında sayfaya otomatik olarak bir takım fonksiyonların tanımlandığı gibi

bazı değişkenlerde tanımlanır.

İçinde kodun çalıştığı sayfanın konumunu, tarihi, sunucunun IP adresini, giren kişinin IP

adresini ve bunun gibi daha bir çok veriyi bize ileten bazı değişkenler oluşturur. Bunlara

genel olarak “Global değişkenler” diyoruz. Tanımlanan global değişkenler dizi olarak

tanımlanır ve bir değişken ile bir çok değeri bize gönderir.

Ziyaretçilerin forma yazdıkları değerleri burada bahsettiğimiz $_GET, $_POST ve

$_REQUEST global dizileri aracılığıyla PHP’de bir değişkene atarız.
Devamını Oku

php dizinin eleman sayısını bulmak

Bir dizide kaç eleman olduğunu saymak için count() fonksiyonunu kullanıyoruz.

$renkler = array("mavi", "turuncu", "yeşil");

echo count($renkler);

Ekranda 3 yazar. Çünkü $renkler dizisinin 3 elemanı var.

Örnek: bir diziye 10 adet isim atılsın, ve dizinin eleman sayısı kadar satıra dizi elemanları

yazdırılsın.
Devamını Oku

php dizinin tümünü yazdırma

Eğer biz gerçekten bir diziyi olduğu gibi tüm içindekilerle ekrana yazdırmak

istiyorsak print_r()fonksiyonunu kullanacağız. Bu bize içine yazdığımız dizinin sahip olduğu

tüm anahtarları ve değerlerini gösterir:

$renkler = array("mavi", "turuncu", "yeşil");

print_r($renkler);

Ekranda şöyle bir çıktı belirir:

Array ( [0] => mavi [1] => turuncu [2] => yeşil )

Dizi yaptığınız bir değişkeni herhangi bir anahtar kullanmadan direkt olarak hep kullandığımız

ekrana yansıtma fonksiyonu olan echo ile ekrana yazamıyoruz.

Çünkü adı üstünde dizi birden fazla değere sahip olduğu için tek başına yazdırmaya

kalktığınızda “Array” şeklinde sonuç alırsın.

$renkler = array("mavi", "turuncu", "yeşil");

echo $renkler;
Devamını Oku

php iç içe dizi tanımlama

Bir dizi oluşturduktan hemen sonra o dizinin içine sonsuza kadar daha dizi oluşturabiliriz.

Aynı alt kategori mantığı gibi düşünebilirsin.

$yemek["tatlı"] = array("pasta", "kurabiye", "şeker");

$yemek["acı"] = array("biber", "acılı adana", "meksika sosu");echo 'Ben ' . $yemek["tatlı"][0] . ' yedim';

Ekranda Ben pasta yedim yazar. Burada olduğu gibi istediğin kadar içe içe dizi

oluşturabilirsin. Bir de fonksiyon kullanmadan göstereyim:

$yemek["tatlı"][0] = "pasta";

$yemek["tatlı"][1] = "kurabiye";

$yemek["tatlı"][2] = "şeker";$yemek["acı"][0] = "biber";

$yemek["acı"][1] = "acılı adana";

$yemek["acı"][2] = "meksika sosu";echo 'Ben ' . $yemek["tatlı"][0] . ' yedim';
Devamını Oku

php dizi değiştirme

$meyveler[0] = "Elma";

$meyveler[0] = "Portakal";

 echo $meyveler[0];

Ekranda Portakal yazar. Çünkü $meyveler dizisinin 0. anahtarının değeri Elma iken sonraki satırda Portakal olarak değiştirdik.

ÖRNEK: Dersler ve öğretmenler dizisi tanımlanarak 5 indis numaralı dizi elemanları ekrana yazdırılacak. (Ör: Matematik dersine Serkan öğretmen girmektedir.)

<?php

$dersler=array("btt", "paket","internet", "açık kaynak", "tarih","web");

$ogretmenler=array("selçuk saral", "seçil gülşen", "orhan yıldız", "metin durkut", "şaban

okumuş","aynur türkkal");

echo $dersler[4]." dersine ".$ogretmenler[4]. " girmektedir.";

?>

Hep sayısal anahtarlar ile gösterdik, şimdi bir de yazılı anahtarlar ile göstereyim:

$misafir["isim"] = "Onur";

$misafir["yaş"] = 18;

$misafir["il"] = "İstanbul";

 echo “Misafirin ismi“ . $misafir["isim"] . “, yaşı “ . $misafir["yaş"] . “, ili ise “ .

$misafir["il"] . “.”;

Ekranda Misafirin ismi Onur, yaşı 18, ili ise İstanbul. yazar.
Devamını Oku

php dizi kullanımı

Bir dizi oluşturduktan sonra oluşturulduğu gibi kullanıp, değiştirebilirsin. Hemen örnek ile açıklayayım:

$meyveler[0] = "Elma";

$meyveler[1] = "Armut";

echo $meyveler[0];

Ekranda 'Elma' yazar.
Devamını Oku

3 Mayıs 2015 Pazar

php dizi oluşturma

Diziler grup halindeki değişkenler olarak tanımlanabilir. Dizi içerisinde yüzlerce değişken olabilir. Dizi elemanları indis adı verilen sıra numarası ile çağrılır. Sıra numarası 0 (sıfır) ile başlar.

Aşağıdaki örnek dizi haftanın günlerini göstermektedir.  $hafta=array("Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe","Cuma","Cumartesi","Pazar"); Dizi içindeki herhangi bir elemana ulaşmak için onu numarası ile çağırabilirsiniz. echo $hafta[1]; Bu şekilde yazılan bir komut bize "Salı" gününü yazacaktır.   index Tanımlama : Dizi tanımlama sırasında sayıları kendimiz vererek index numaralarını değiştirebiliriz. Örneğin yukarıdaki örnekte "Pazartesi" için 1 sayısı kullanmak isterseniz aşağıdaki gibi yazılması gerekir. $hafta[1]="Pazartesi"; $hafta[2]="Salı"; $hafta[3]="Çarşamba"; ... ... Bu durumda dizinin ilk elemanı Pazartesi oldu. Dizi içerisine sonradan eleman eklemek isterseniz ve sıra numarasının kaç olduğunu bilmiyorsanız boş değer girebilirsiniz. Bu durumda Php bir sonraki numarayı otomatik olarak atayacaktır. $Personel[] = "Ahmet"; $Personel[] = "Ayşe"; Örnek: Php ile kullanılan date komutu haftanın günlerini ingilizce yazar. ama bize Türkçe isimler gerektiği için bunu nasıl yapacağımızı dizilerle görelim: <?php $hafta=array("Pazar","Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe","Cuma","Cumartesi"); $gun=date("w"); echo $hafta[$gun]; ?> Date komutu parantez içine yazılan harfe göre farklı değer verir. date("w") : haftanın kaçıncı günü olduğunu yazar. Pazar=0, Pazartesi=1, Salı:2 ... Bu durumda diyelim ki biz Salı günündeyiz o zaman $gun=2 şekline dönüşecektir.
Devamını Oku

12 Mart 2015 Perşembe

php strrev fonksiyonu

Bazı durumlarda metni ters çevirmeniz gerekebilir, php’de bu işlem strrev fonksiyonu ile yapılır.

Kullanımı ise şöyle:

$metin
$tersmetin
echo 'Düz metin:'.$metin;
echo 'Ters metin:'.$tersmetin;


Şifreleme amacıyla da kullanabilirsiniz:

$parola = 'kodzilla';
$parola = strrev($parola);

Böylece parola güvenliği bir kat daha artmış olur.

Örnek: İsim ve Telefonun alan koduna göre kullanıcının nerede oturduğunu bulan

program(216/212) “Sayın Orhan Yıldız Anadolu yakasında oturuyorsunuz

Örnek: Girilen ismi aşağıdaki şekilde yazdırın

Orhan

Orha

Orh

Or

O

Devamını Oku

8 Mart 2015 Pazar

php substr fonksiyonu

Php kütüphanesindeki önemli fonksiyonlardan bir tanesi de substr() fonksiyonudur. Karakter grubu üzerindeki belirlenen bölgeyi almaya yarar. Yani bir isim veya bir cümle üzerindeki belli bir parçayı kopyalayıp belirlediğimiz değişkene atamaya yarar.

substr() Fonksiyonu Kullanımı:

substr ($degisken, $baslangic, $sayi) şeklinde 3 adet bölüme sahiptir bunları inceleyecek

olursak;

- $degisken: Bu kısım işlemi yapacağımız cümle veya karakter grubunun bulunduğu değişkeni içerir.

- $baslangic: Değişken içinde hangi karakterden kopyalama işlemine başlanacağını bu belirler. (-) negatif

değerler alabilir.

- $sayi: Başlangıç karakterinden itibaren kaç karakterin kopyalanacağını belirler.

substr() Fonksiyon Örnekleri:

İlk örneğimizde "Php deneme ve örnekler" adlı cümlemizdeki ilk 5 karakteri belirlediğimiz değişkene atamaya yarayan bir php kod hazırlayalım. Bu örnekteki başlangıç değerinin -5 olmasına dikkat edelim. Yani geriye doğru 5 karakter say anlamındadır. Geriye doğru ilk karakteri, cümledeki son harf olan "r" olduğunu biliniz. Geriye doğru ikinci karakter ise "e" dir.

<? php

$degisken = “Php deneme ve örnekler”;

$sonhali = substr($degisken,

Echo $sonhali

?>

Sonuç olarak yeni değişkenimize "Php d" değeri atanacaktır.

Yeni örneğimizde ise aynı cümlenin sondan 5 karakterini değişken içine atayalım.

<? php

$degisken = 'Php deneme ve örnekler';

$sonhali = substr($degisken, -5, 5); // "ekler"

Echo $sonhal;

?>

Sonuç olarak yeni değişkenimize "ekler" değeri atanacaktır.

Mesela elimizdeki kelime sayısından daha çok bir kopyalama işlemi yapılmaya çalışılırsa;

Örnek olarak değişkenimiz "Elma" olsun burada seçilen 13 karakter say komutunun bir işlevi olmayacaktır. Çünkü değişkenimiz sadece 4 karakterdir ve 4 karakter üstünde işlem yapılmayacaktır.

<? php

$degisken = 'Elma';

$sonhali = substr($degisken, 0, 13); // "Elma"

?>

Sonuç olarak yeni değişkenimize "Elma" değeri atanacaktır.

Bu örneğimizde ise yukarıdaki cümlenin 4. karakterinden itibaren 12 karakterini kopyalamak istersek.

<? php

$degisken = 'Php deneme ve

$sonhali = substr($degisken, 3, 12); // "deneme ve ör"

?>

Sonuç olarak yeni değişkenimize "deneme ve ör" değeri atanacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken başlangıç karakteri 0 dan başlamaktadır yani 4. karakterden başlamak istersek yapmamız gereken başlangıç bölümünü 3 yapmak olacaktır. Yukarıdaki örnekte anlatmak istediğimiz gözükmektedir.

Son örneğimizde ise gösterilecek karakter sayısı 20 den fazla olduğu zaman tabloda ve tasarımda bozukluk oluşturacak bir kodu engellemek için 20 karakterden fazlasını gösterirken ilk 17 karakteri alan ve son 3 karakter yerine nokta koyan yani sonuç olarak tablo içinde 20 karakter gösteren bir kod uygulamasını inceleyelim. Örnekte ayrıca değişken  içindeki karakter sayısını saymak için strlen() fonksiyonu kullanılmıştır.

<? php

$degisken = 'Tablo içinde gösterilecek olan değişken';

if (strlen($degisken) >

$sonhali = substr($degisken, 0, 12); // "Tablo içinde göst"

$sonhali = $sonhali . '...';

}

?>

Sonuç olarak yeni değişkenimize "Tablo içinde göst..." değeri atanacaktır.

Bu fonksiyon ile uygulamalarımızda birçok işlem yapabiliriz. Mesela tablo içinde yeterli olmayan bölgelerde kısaltma işlemi yapabilir veya devamı için tıklayınız şeklinde özellikle makale scriptlerinde kullanılan uygulamalar geliştirebiliriz.
Devamını Oku

php strlen

PHP deki strlen() fonksiyonu ile değişkenlerimiz içinde bulunan karakter sayılarını sayabiliriz.

Yani değişkenimizin içindeki kelime Ahmet olsun, fonksiyonu bu değişkene uyguladığımız  zaman çıktının 5 olduğunu göreceğiz. Değişken içindeki karakter sayısını saymak için  yapmamız gerekenler aşağıdaki gibi olacaktır.

<? php

$degisken = 'Ahmet';

echo strlen($degisken);

?>

Sonuç olarak ekrana 5 gelecektir.

Bu örnekteki gibi değilde eğer değişkenimizin içinde boşluklar, noktalama işaretleri veya html karakterleri bulunuyorsa, fonksiyonumuz tüm bu karakterleride sayarak sonuca ekleyecektir.

Aşağıdaki örnekteki gibi.

<? php

$degisken = '<p>Ahmet Çalışkan.</p>';

echo strlen($degisken);

?>

Sonuç olarak ekrana 22 gelecektir.

strlen() Fonksiyonu İle İlgili Örnekler

İlk örneğimizde html forma girilen karakter sayısı, alt sınırın altında ise kullanıcıya tekrar  girmesi için uyarı verdiren bir fonksiyon olacaktır. Alt sınırımız 10 olsun

<? php

function karaktersayisi( $crk ){

if ( strlen($crk) < 10){

echo "Lütfen en az 10 karakter

return 0;

} else {

return 1;

}}

?>

İkinci örneğimizde ise bir cümledeki boşlukları çıkartarak kalan karakter sayısını bulalım.


Str_replace();

Normalde strlen fonksiyonu tüm boşluklarıda sayacaktır.

<? php

$cumle = "Php fonksiyonu ile ilgili kolay örnekler";

$son_hal = str_replace(' ','',$cumle); // Bu işlemle boşluklar kaldırılıyor

echo strlen($son_hal);

?>

Bu işlem sonucunda çıktı

Buradaki strlen() örnek kodların dışında, strlen fonksiyonu yaptığınız uygulamlar da rahatlıkla

kullanılabilecek php'nin önemli fonksiyonlarından biridir.
Devamını Oku

Ltrim ve Rtrim

Php deki rtrim ve ltrim fonksiyonlarının trim fonksiyonundan farkı, trim her iki taraftaki boşluklara etki etmektedir. Oysaki rtrim yani right-trim (sağ taraf), karakterin sadece sağ tarafındaki boşluklarla ilgilenmektedir. ltrim ise left-trim (sol taraf), karakterin sadece sol tarafındaki boşluklarla ilgilenmektedir.

rtrim() ve ltrim() ile ilgili örnek verecek olursak;

<? php

$sifre = " Ahmet ";

echo ltrim( $sifre); // Bu işlemle değişken "Ahmet " haline geliyor

echo rtrim( $sifre); // Bu işlemle değişken " Ahmet" haline geliyor

?>

Görüldüğü gibi birinci seferde soldaki boşluk ikinci seferde sağdaki boşluk kalkıyor ve sonuçta ekranda Ahmet ismi sağında ve solunda boşluk olmadan kalıyor.

Peki ltrim ve rtrim ne gibi uygulamalarda kullanılır derseniz. Örnek olarak bir formda bilgi sonundaki boşluk önemli değil başındaki boşluk önemli ise rtrim veya tam tersi ise ltrim kullanılabilir. Bu fonksiyonların kullanımlarını anladıktan sonra gerekli yerlerde ihtiyaçlarımıza göre rahatlıkla kullanabiliriz.
Devamını Oku