php nasıl çalışır? | Dersim php

21 Ekim 2014 Salı

php nasıl çalışır?

PHP özellikle web uygulamaları için üretilen web sayfalarının hızlı bir şekilde yazılması için düşünülmüştür. Rasmus Lerdorf tarafından öncelikle kendi kişisel web sayfalarını yazmak için geliştirilmesi nedeniyle 'P'ersonal 'H'ome 'P'ages adının kısaltması olarak karşımıza çıkan PHP, daha sonra  Hypertext 'Preprocessor(Hipermetin Önişlemcisi) adıyla resmileştirilmiştir. PHP, HTML içine gömülebilir, sunucu taraflı, açık kod lisansıyla dağıtılan bir programlama dilidir.

PHP kendi yorumlayıcısı ile birlikte kullanılır. Bu yorumlayıcının yaptığı aslında HTML kodları arasına yerleştirilmiş PHP kodlarını ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek ve web sunucuya iletmektir. Böylece istemcilerde herhangi bir internet tarayıcısı sayesinde HTML formatında sayfa görüntülenir.
PHP kodu, HTML kodlarının içine 4 farklı şekilde yazılabilir. Bu seçenekler aşağıdaki kırmızı renkteki işaretlerle gösterilmiştir.
  • Kısa Stil: <? Buraya PHP kodu yazılacak ?>
  •  XML Stil: <?php Buraya PHP kodu yazılacak?>
  • Script Stil:<script language='php'> Buraya PHP kodu yazılacak </script>
  •  Asp Stil: <%Buraya PHP kodu yazılacak%>      

(Asp Stil’in kullanılabilmesi için Asp Tag’s Konfigürasyon dosyasının ayarlanması gerekir.)
PHP Sayfası ve Html Koduna Dönüştürülmüş Hali
PHP Sayfası ve Html Koduna Dönüştürülmüş Hali
Şekilde görüldüğü gibi PHP sayfasında bulunan <? Echo “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ”; ?> kod satırı web sunucusunda yorumlanarak istemciye saf HTML kodu olarak gönderilmektedir. Böylece istemcide ekrana “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ” metni yazılmaktadır.

0 yorum

Yorum Gönder