gettype () ve settype () kavramları | Dersim php

28 Ekim 2014 Salı

gettype () ve settype () kavramları

Bu iki komut değişkenimizin veri tipini öğrenmek ve değişkenimize istediğimiz veri tipini atamak için kullanılır.
Örnek vermek gerekirse,
$DegiskenAdi = 3;
echo gettype ($DegiskenAdi);
Bu iki satirlik kod parçasının çıktısı şöyle olacaktır.                          "integer"
$DegiskenAdi = 3;
settype ($DegiskenAdi , "string");
Aynı yukarıda veri tipinin dönüşümü konusunda anlattığımız gibi bir nümerik veri tipini "settype" kullanarak string yani düz text veri tipine dönüştürdük.
Artık "gettype" komutu ile değişkenin veri tipini öğrenmek istersek simdi artık bana cevabı "string" seklinde olacaktır.

$DegiskenAdi = 3;             
settype ($DegiskenAdi , "string");
echo gettype ($DegiskenAdi);                       Kodumuzun çıktısı,   "string"    olacaktır.

0 yorum

Yorum Gönder