php if yapısı | Dersim php

3 Kasım 2014 Pazartesi

php if yapısı

Php ile Web sayfası yaparken en çok kullanacağınız komutlardan biri IF komutudur. Örneğin: kullanıcının şifresi doğru yazılmış mı? Email adresi boş mu bırakılmış ?, şehir olarak istanbul seçilmiş mi ?
Bunların hepsinde dikkat ederseniz bir soru soruyoruz ve iki cevabı var. bu tip iki cevaplı sorular için if komutu kullanılır. IF komutunu Türkçeye Eğer olarak çevirebiliriz.
 Php ile bu komutu kullanırken aşağıdaki gibi yazılır

 if (şart)
{
şart doğru ise bu kısımdaki kodlar çalışır,
Aksi halde bilgisayar bu kısım yokmuş gibi davranır
}
 örnek: üye ismi boş olup olmadığı kontrol ediliyor.
 if($isim == "" )
{
print " Adınızı yazmayı unuttunuz";
}

mesela aşağıdaki de bir sorudur. Üye ismi Ahmet ise ekrana Hoşgeldin yazısı çıkar.
ÖRNEK:
<?php
$isim="Ahmet";
if ( $isim == "Ahmet")
{
print "Hoşgeldin ".$isim;
}
?> 

If komutu ile birlikte sadece == kullanılmaz. IF ile kullanabileceğiniz bazı parametreler aşağıda verilmiştir:
<          Küçüktür
>          Büyüktür
!=        Eşit Değildir
<>       Eşit Değildir
==       Eşittir
===     Eşittir ve Aynı cinstendir

Örnek:
<?PHP
$buay = date("m");
$bugun= date("d");

if($bugun ==15 
AND $buay ==10)
{
Print "Bugün benim doğum günüm";
}
?>
Örnekteki date komutu oldukça basit bir Php komutudur. Takvime bakmanıza gerek kalmadan tarihi programda kullanmayı sağlar. 

date("m") : Month , Ay
date("d") : Day , Gün


Buraya kadar IF komutunda Evet cevabına göre yapılan işlemleri gördük. Şimdi de Hayır cevabını işin içine katalım.

if

Evet-Hayır gibi iki seçenek olduğu durumda IF-Else komutunu kullanabilir.

 if (şart)
{
şart doğru ise bu kısımdaki kodlar çalışır,
}
else
{
şart yanlış ise bu kısımdaki kodlar çalışır,
}

Örnek: Aşağıdaki komut çalıştığında ekrana ne yazar.
<?php
$sayi= 2 ;
$sayi = $sayi * 2 ;
if ( $sayi > 5 ) 
{
$sayi = 6;
}else{
$sayi = 6 +1;
}
print $sayi;
?>
Eğer durum birden fazla şarta bağlı ise If- Elseif yapısı kullanılır.
 if (şart)
{
şart doğru ise bu kısımdaki kodlar çalışır,
}
elseif(diğer şart)
{
şart yanlış ise bu kısımdaki kodlar çalışır,
}
elseif(diğer şart)
{
şart yanlış ise bu kısımdaki kodlar çalışır,
}
elseif(diğer şart)
{
şart yanlış ise bu kısımdaki kodlar çalışır,
}
else
{
Şartlardan hiçbiri sağlanmazsa bu kısımdaki kodlar çalışır
}
Örnek: Girilen iki sayıdan birinci büyükse sayıları çıkaran, ikincisi büyükse sayıları toplayan ve ekrana yazan program.
Ödev: 3 kenar uzunluğu girilecek olan üçgenin çeşidini ekrana yazan program.(Eşkenar, İkizkenar, Çeşitkenar)
<?php
$k1=8;
$k2=9;
$k3=10;
if($k1==$k2 and $k1==$k3 and $k2==$k3)
{
echo "Eşkenar üçgen";
}
elseif(($k1<>$k2) and ($k1<>$k3) and ($k2<>$k3))
{
echo "Çeşit Kenar üçgen";
}else
{
echo "İkizkenar Üçgen";
}
?>

ÖRNEK: Girilen Sayının Tek, Çift ve Pozitif, Negatif olduğunu ekranda Gösteren Program

ÖRNEK: Bir öğrencinin ortalaması 85-100 arasında ise takdir almakta, 70-85 arasında isr Teşekkür almakta, 50-70 arasında ise sınıfı geçmekte, 50’den küçükse sınıfta kalmaktadır buna göre Ortalaması verilen öğrencinin durumunu yazan program.

ÖRNEK: Verilen 3 sayıdan en büyüğünü yazan program

ÖRNEK: Verilen 3 sayıyı küçükten büyüğe sıralayan program

1 yorum

isikegemen 3 Haziran 2021 23:07

https://www.programingtutorial.com/

Yorum Gönder